Smarter cities.
Better lives.

Det är vårt mål med Hydda

Bättre liv med smarta städer

Vi på Hydda tror att smartare städer hjälper människor att leva bättre liv. Denna övertygelse ligger till grund för allt vi gör.

Trenden är kristallklar. Vi ser hur ny teknik driver utvecklingen av smarta städer - och snabbt förändrar fastighetsområdet. Den påverkar affärsmodeller och omorienterar investeringsstrategier. Den hjälper också fastighetsföretag att uppnå sina hållbarhetsmål, samtidigt som värde i hela ESG-kedjan kan realiseras. På operativ nivå minskar kostnaderna och nya intäktsströmmar skapas.

Vi har lösningarna som behövs

Hydda har de digitala lösningarna som fastighetsföretag behöver och vi hjälper er genom hela processen från problemställning till identifiering av rätt lösningar och implementering. Våra SaaS-lösningar är från grunden utformade specifikt för fastigheter.

Med det sagt glömmer vi aldrig vårt egentliga syfte. Att förbättra människors sätt att bo, leva och arbeta.

Hydda i siffror

6 bolag

Hydda har förvärvat proptechbolag med innovativa produkter i framkant
I Hyddakoncernen ingår för närvarande sex bolag. Samtliga bolag har digitala produkter och lösningar som från grunden är utvecklade för fastighetsbranschen. Våra produkter och lösningar hjälper dig som fastighetsaktör att effektivisera dina fastigheter och öka lönsamheten.

19 länder

Våra lösningar finns i fastigheter i 19 länder, världen över
Hyddas produkter är skalbara världen över. I dagsläget finns våra lösningar i 19 länder, varav majoriteten är europeiska.

120 anställda

Hydda har ca 120 anställda utspridda på 7 globala kontor
Hyddakoncernen har ca 120 anställda av olika nationaliteter och kontor i Stockholm, Göteborg, Helsingfors, Oslo, Prag, London och Bangkok.

Vi har fastigheter i vårt DNA

Hydda grundades 2021 av Vasakronan och Blq Invest. Under åren har fler fastighetsaktörer som Brunswick Real Estate och Neptunia Invest valt att gå in som delägare i Hydda. Vi har också ett nära samarbete och partnerskap med Ramboll.

Hydda grundades för fastighetsbranschen och vi är alltid intresserade av att välkomna fler fastighetsaktörer in i Hyddafamiljen.

Hyddas ägare och partners

Möt Hyddateamet

Hyddateamet består av 9 talanger med olika bakgrund och kompetenser. Sammantaget är vi ca 120 talanger i hela Hyddagruppen. Med hjälp av vårt stora nätverk av fastighetsaktörer och teknikbolag i kombination med vår breda närvaro på marknaden har vi alltid koll på vad som händer på marknaden, trender och utmaningar. Tillsammans med våra bolag, våra kunder och våra investerare arbetar vi intensivt med att säkerställa att vi utvecklar de lösningar och produkter som ni fastighetsaktörer behöver.
Text about person
Martina Skande
CEO
Text about person
Hans Grufman
CFO
Text about person
Philip Göransson
CCO
Text about person
Peter Masironi
CTO/CPO
Text about person
Karin Gunnerbeck
CMCO
Text about person
Emy Haftor
COO - Head of Synergies
Text about person
Jesper Bruksner
CPCO
Text about person
Elisabet Hansson
Group Financial Controller
Flytta in i
vår Hydda
Kontakta oss

Bli en del av Hydda med ditt proptechbolag

Kontakta oss