Exploration

Interaktiva upplevelser av framtida fastigheter och effektiva system för den befintliga fastigheten. Våra tjänster och lösningar är skapade för att hjälpa er att enkelt välja, beställa, skapa, anpassa och hantera er fastighet online och för att fylla dina systembehov före, under och efter utveckling och konstruktion.

Kortare säljprocesser och bättre upplevelse

Sviten innehåller lösningar som virtuell rundvandring, 3D-visualiseringar, 3D-animationer, planritningar, solstudier, inredningsval och ärenderapportering. Genom att integrera dessa lösningar kan du som fastighetsutvecklare eller fastighetsägare erbjuda en omfattande interaktiv upplevelse av dina fastigheter redan innan byggprocessen eller renoveringsarbeten är slutförda. Det innebär en möjlighet att förkorta och effektivisera dina försäljningsprocesser samtidigt som du minimerar administration kring tillvalshantering och ärendehantering. Dessutom erbjuder du dina kunder en smidig och hållbar upplevelse hela vägen.

Visualiseringar

Med hjälp av realistiska och detaljrika bilder kan du visa potentialen hos en fastighet på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt. Förvandla din lokal eller ditt ännu inte påbörjade fastighetsprojekt till en inspirerande, fotorealistisk verklighet. Detta ökar förståelsen för projektet och ger möjlighet att göra ändringar i ett tidigt skede, vilket både minskar risken och bidrar till sänkta kostnader.

Interaktiva webblösningar

Öka effektiviteten, förbättra kundupplevelsen och öka ROI. Med hjälp av vår teknologi för virtuella visningar, ytväljare, sol- och ljusstudier kan du erbjuda din kunder en användarvänlig och smidig tjänst. Dessutom minskar administrationen för din personal och ger dem mer tid till viktigare uppgifter.

Kundportal

Samla alla delmoment för köpprocessen på ett och samma ställe, minska antalet gränssnitt och skapa den bästa möjliga lösningen för slutkund och bostadsutvecklare. I kundportalen finner du lösningar som tex Min sida, produktkatalog, tillval, konfigurator, intresseanmälning och bokning, avtalshantering, digital bopärm, kommunikation mm. Allt på ett och samma ställe!

Eftermarknadshantering

Samla inkommande felanmälningar och ärenden i ett system. QR-koder automatisk Inläsning och kategorisering, videohantering etc. gör det enkelt att skapa ärenden och följa status. Tillgång till data, KPIer och nyckeltal ger även full insyn i eftermarknads- och ärendehanteringen, vilket både ökar kvaliteten och minskar risken i projekten.

Tillvalshantering

Via vår plattform Studio får du bland annat tillgång till konfiguratorn för tillvalshantering, som passar både för nyproduktion, ROT-projekt och tillval för befintligt bestånd. Systemet erbjuder stöd för olika typer av paket, stilar eller fria produktval. Välj mellan visualisering i 2D eller 3D. Bygg upp projekten själv eller ta hjälp av oss - du avgör vad som passar bäst.

Ärenderapportering

Genom vår inläsningsmodul kan vi automatiskt läsa in ärenden i olika format från olika beställare samt automatiskt uppdatera beställaren vid statusändringar. Tillsammans med samarbetspartners erbjuder vi även outsourcing av garantihantering och felanmälningar med oberoende och kunniga operatörer.

Vill du veta mer? Läs mer om lösningarna hos:

Customer spotlight
Case: Ikano Bostad
|
Exploration
Fokus på kundupplevelsen med Ikano Bostad

Med fokus på att erbjuda en riktigt bra kundupplevelse använder Ikano Bostad Envise produkter från tidiga visualiseringar, via interaktiva produkter som väljare, solstudie och virtuella rundvandringar till kundportal med tillval etc.

Våra olika produktsviter

Exploration - Innan man flyttar in i en fastighet

Digitala, interaktiva lösningar som ger fastighetsutvecklare och fastighetsägare helt nya möjligheter att visualisera och konfigurera bostäder och kontor på ett smidigt, hållbart och användarvänligt sätt. Förenkla administration, snabba på försäljningsprocesser och förbättra kundupplevelsen.

Läs mer
Visualiseringar
Interaktiva webblösningar
Kundportal
Eftermarknadshantering

Tenant experience - när man bor eller arbetar i en fastighet

Ett användarvänligt digitalt gränssnitt som kopplar ihop fastighetsägare och hyresgäster. Hanterar allt från accesser, bokningar, kommunikation, betalningar etc. på ett enkelt och smidigt sätt för både hyresgäster och fastighetsägare. Förbättra vardagen för de som bor och arbetar i dina fastigheter!

Läs mer
Ett gränssnitt för allt i fastigheten
Kommunikation med hyresgäster
Öka intäkterna från fastigheten
Bokningar och betalningar

Optimization - Data, energi och förvaltning av en fastighet

Heltäckande lösningar för hantering och optimering av fastigheter. Genom att utnyttja kraften i data, vill vi både göra fastighetsägande och förvaltning mer effektivt, ändamålsenligt och kostnadseffektivt, samtidigt som kvaliteten ökar för de som bor och arbetar i fastigheterna.

Läs mer
Effektivare fastighetsförvaltning
Ökat driftnetto
Förbättra luft och energieffektivitet
Ökad hållbarhet