Smarter cities.
Better lives.

Innovativa SaaS-lösningar för fastighetsbranschen

Vi bygger ett digitalt ekosystem för fastighetsaktörer som driver utvecklingen av smarta städer

Öka hållbarheten och förbättra driftnettot

Teknik och digitalisering är lösningen på många av de utmaningar som fastighetsbranschen står inför idag. Hydda gör det lättare för dig som projektutvecklare, ägare och förvaltare av fastigheter att köpa och använda digitala lösningar.

Vi är en unik teknikkoncern som möjliggör digitalisering av alla typer av fastigheter. Med vårt omfattande utbud av innovativa mjukvarulösningar kan vi hjälpa dig att öka både kundnyttan, hållbarheten och lönsamheten i dina fastigheter.

Läs mer om vårt ekosystem

Solutions trusted by

Våra olika produktsviter

Exploration - Innan man flyttar in i en fastighet

Digitala, interaktiva lösningar som ger fastighetsutvecklare och fastighetsägare helt nya möjligheter att visualisera och konfigurera bostäder och kontor på ett smidigt, hållbart och användarvänligt sätt. Förenkla administration, snabba på försäljningsprocesser och förbättra kundupplevelsen.

Läs mer
Visualiseringar
Interaktiva webblösningar
Kundportal
Eftermarknadshantering

Tenant experience - när man bor eller arbetar i en fastighet

Ett användarvänligt digitalt gränssnitt som kopplar ihop fastighetsägare och hyresgäster. Hanterar allt från accesser, bokningar, kommunikation, betalningar etc. på ett enkelt och smidigt sätt för både hyresgäster och fastighetsägare. Förbättra vardagen för de som bor och arbetar i dina fastigheter!

Läs mer
Ett gränssnitt för allt i fastigheten
Kommunikation med hyresgäster
Öka intäkterna från fastigheten
Bokningar och betalningar

Optimization - Data, energi och förvaltning av en fastighet

Heltäckande lösningar för hantering och optimering av fastigheter. Genom att utnyttja kraften i data, vill vi både göra fastighetsägande och förvaltning mer effektivt, ändamålsenligt och kostnadseffektivt, samtidigt som kvaliteten ökar för de som bor och arbetar i fastigheterna.

Läs mer
Effektivare fastighetsförvaltning
Ökat driftnetto
Förbättra luft och energieffektivitet
Ökad hållbarhet

Customer spotlight

Case: Bostadsfastighet
|
Optimization
Kostnader för teknisk förvaltning sänkta med 78%

En bostadsfastighet med 138 lägenheter sänkte sina kostnader för teknisk förvaltning med 78% med hjälp av EstateLogs.

Senaste nytt