May 8, 2023

Kostnader för teknisk förvaltning sänkta med 78%

En bostadsfastighet med 138 lägenheter sänkte sina kostnader för teknisk förvaltning med 78% med hjälp av EstateLogs.

Kostnaden för teknisk förvaltning sänktes från 50 kr per kvadratmeter till 11 kr per kvadratmeter tack vare implementeringen av EstateLogs i bostadsfastigheten. Huvudsakliga tjänster som ingick i implementeringen var tillsyn & skötsel, systematiskt brandskyddsarbete (SBA), tillsyn & skötsel av ventilationsaggregat samt myndighetskrav

Fastighetstyp: Bostäder
Lägenheter: 138
Byggnadsår: 1982
Kostnad per kvadratmeter före Estate Logs: 50 kr
Kostnad per kvadratmeter efter Estate Logs: 11 kr
Kostnadsminskning: 78%
Inkluderade tjänster:

  • Tillsyn & skötsel,
  • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
  • Tillsyn & Skötsel av ventilationsaggregat
  • Myndighetskrav

Fler case

Fastigheter, lokala företag och invånare sammankopplade till ett levande ekosystem

"Det finns ett behov av att kunna informera våra kunder och deras anställda omedelbart och distribuera nyheter och händelser inte bara till en kontaktmail utan till en hel community. Spaceflow är en unik fastighetsapp som gör det möjligt för oss att koppla samman butiksägare med kontorsanvändare. Spaceflow-teamet var mycket flexibla och öppna för förändringar i appen och modifierade den utifrån våra behov." Jan Baxa, Head of Asset Management, CA Immo

Förvaltningskostnaden för 13 fastigheter sänkt med 67%

En industriportfölj med 13 fastigheter och drygt 47 000 kvm sänkte sina kostnader för teknisk förvaltning med 67% med hjälp av EstateLogs lösning.