May 8, 2023

Kostnader för teknisk förvaltning sänkta med 78%

En bostadsfastighet med 138 lägenheter sänkte sina kostnader för teknisk förvaltning med 78% med hjälp av EstateLogs.

Kostnaden för teknisk förvaltning sänktes från 50 kr per kvadratmeter till 11 kr per kvadratmeter tack vare implementeringen av EstateLogs i bostadsfastigheten. Huvudsakliga tjänster som ingick i implementeringen var tillsyn & skötsel, systematiskt brandskyddsarbete (SBA), tillsyn & skötsel av ventilationsaggregat samt myndighetskrav

Fastighetstyp: Bostäder
Lägenheter: 138
Byggnadsår: 1982
Kostnad per kvadratmeter före Estate Logs: 50 kr
Kostnad per kvadratmeter efter Estate Logs: 11 kr
Kostnadsminskning: 78%
Inkluderade tjänster:

  • Tillsyn & skötsel,
  • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
  • Tillsyn & Skötsel av ventilationsaggregat
  • Myndighetskrav

Fler case

Elbilspool exklusivt för Tollare Terrass

"Vi är mycket nöjda med Elbilios flexibla erbjudande av behovsstyrd fordonspool exklusivt för boende i Tollare Terrass som dessutom ger de boende tillgång till ett kostnadseffektivt och hållbart resande." - Andreas Törnblom, Byggprojektchef, Bonava.

Förvaltningskostnaden för 13 fastigheter sänkt med 67%

En industriportfölj med 13 fastigheter och drygt 47 000 kvm sänkte sina kostnader för teknisk förvaltning med 67% med hjälp av EstateLogs lösning.