Optimization

Insamling och analys av fastighetsdata ger dig insikter för optimering av dina fastigheters prestanda och förvaltning.

Förbättra inomhusmiljön, sänk energianvändning & förvaltningskostnader

Insamling och analys av fastighetsdata från IOT-sensorer och BMS är nyckeln till att optimera en fastighets prestanda. Det behövs för att du som fastighetsägare och förvaltare ska få de insikter du behöver för att kunna fatta välgrundade beslut. Vår vision för sviten för fastighetsoptimering är att tillhandahålla en heltäckande lösning för hantering av fastigheter. Sviten kommer att innehålla lösningar inom områdena inomhusklimat, energioptimering, utnyttjande av utrymmen, fastighetsförvaltning etc. Genom att tillhandahålla innovativa lösningar för fastighetsoptimering hjälper vi dig att skapa en mer hållbar, effektiv och lönsam fastighetsportfölj.

Teknisk förvaltning - as a Service

Få koll på din fastighets underhållsbehov. Kombinera datadrivna insikter från olika källor med djup teknisk expertis och säkerställ att du prioriterar rätt åtgärder och optimerar arbetssätt och processer. Undvik reaktivt underhåll och öka kvaliteten på fastigheten. 

Sänk kostnader och öka driftnetto

Dramatisk minskning av drift- och underhållskostnader med vår datadrivna lösning. Tack vare ökad transparens och kvalitet på driftsarbetet i kombination med effektivisering av energi- och vattenförbrukning, kan du uppnå betydande kostnadsbesparingar och ökat driftnetto.

Förbättra luft och energieffektivitet

Minska energiförbrukning och förbättra inomhusklimatet i din fastighet med hjälp av användarvänliga visualiserings- och rapporteringsverktyg. AI-genererade analyser och insikter hjälper dig att fatta rätt beslut i rätt tid och säkerställa optimering av inomhusluft och energianvändning i hela ditt fastighetsbestånd.

Minska CO2-utsläpp och öka hållbarhet

Upptäck hur våra lösningar kan hjälpa dig att minska miljöpåverkan i dina fastigheter. Bidra till en grönare planet samtidigt som du sparar pengar på din fastighet.

Förenkla ESG-rapportering

Förenkla din fastighetsrapportering. Nya ESG-krav kan innebära en extra börda för fastighetsägare, men vi gör rapporteringen enkel och smidig. Spara tid och energi, så kan du fokusera på det som är viktigast för dig.

Smarta integrationer ger smidig lösning

Vi optimerar värdet genom att integrera våra lösningar och möjliggöra smidiga dataflöden mellan dem. Det ger dig en sömlös och effektiv upplevelse som höjer värdet på varje produkt du använder från Hydda. 

Vill du veta mer? Läs mer om lösningarna hos:

Customer spotlight
Citat Regio
|
Optimization

Mer effektiv och hållbar förvaltning med EstateLogs

”Med införandet av Estate Logs har vi fått en betydligt mer effektiv och hållbar förvaltning. Vi har sedan start sänkt driftskostnaderna kraftigt och har dessutom betydligt bättre koll på vad entreprenörerna gör i våra fastigheter”. Eric Bergström VD, Regio

Våra olika produktsviter

Exploration - Innan man flyttar in i en fastighet

Digitala, interaktiva lösningar som ger fastighetsutvecklare och fastighetsägare helt nya möjligheter att visualisera och konfigurera bostäder och kontor på ett smidigt, hållbart och användarvänligt sätt. Förenkla administration, snabba på försäljningsprocesser och förbättra kundupplevelsen.

Läs mer
Visualiseringar
Interaktiva webblösningar
Kundportal
Eftermarknadshantering

Tenant experience - när man bor eller arbetar i en fastighet

Ett användarvänligt digitalt gränssnitt som kopplar ihop fastighetsägare och hyresgäster. Hanterar allt från accesser, bokningar, kommunikation, betalningar etc. på ett enkelt och smidigt sätt för både hyresgäster och fastighetsägare. Förbättra vardagen för de som bor och arbetar i dina fastigheter!

Läs mer
Ett gränssnitt för allt i fastigheten
Kommunikation med hyresgäster
Öka intäkterna från fastigheten
Bokningar och betalningar

Optimization - Data, energi och förvaltning av en fastighet

Heltäckande lösningar för hantering och optimering av fastigheter. Genom att utnyttja kraften i data, vill vi både göra fastighetsägande och förvaltning mer effektivt, ändamålsenligt och kostnadseffektivt, samtidigt som kvaliteten ökar för de som bor och arbetar i fastigheterna.

Läs mer
Effektivare fastighetsförvaltning
Ökat driftnetto
Förbättra luft och energieffektivitet
Ökad hållbarhet