August 11, 2023

Fastigheter, lokala företag och invånare sammankopplade till ett levande ekosystem

"Det finns ett behov av att kunna informera våra kunder och deras anställda omedelbart och distribuera nyheter och händelser inte bara till en kontaktmail utan till en hel community. Spaceflow är en unik fastighetsapp som gör det möjligt för oss att koppla samman butiksägare med kontorsanvändare. Spaceflow-teamet var mycket flexibla och öppna för förändringar i appen och modifierade den utifrån våra behov." Jan Baxa, Head of Asset Management, CA Immo

CA Immo är ett fastighetsbolag som är noterat på Wienbörsen och har dotterbolag i sex länder i Central- och Östeuropa samt DACH-regionen. Kärnverksamheten består av uthyrning, förvaltning och utveckling av kontorsbyggnader.

Spaceflow-appen är implementerad i alla byggnader i CA Immos Pragportfölj. De representeras främst av fem kontorsfastigheter i klass A inom den moderna, snabbväxande stadsdelen Prag 8 som kallas River City Prague-komplexet, samt Kavčí Hory Office Park i Prag 4 – en stor fastighet om 42 000 kvm.

Tack vare Spaceflow är fastigheter, lokala retailers och invånare sammanlänkade till ett levande ekosystem, något som tidigare inte var möjligt att uppnå utan ett tillräckligt digitalt verktyg. Dessutom organiserar fastighetsförvaltningen evenemang, välgörenhetsinitiativ, sportaktiviteter och möjligheter till nätverkande och marknadsför dem i Spaceflow-appen.

Nästa steg för Spaceflow i CA Immo’s ESG- och innovationsresa är:

  • Införande av nya funktioner, t.ex. smarta mätare, för att övervaka energiförbrukningen i portföljen.
  • Spårning av beläggning för att hålla gemensamma utrymmen under kontroll och lika trevliga för alla hyresgäster.
  • Uppbyggnad av en kunskapsbas för hyresgästerna med tips och förslag om hållbarhet för att skapa medvetenhet om hur hyresgästerna kan påverka portföljens ESG-poäng.
  • Förbättra efterlevnaden av de globala ESG-standarderna och få SmartScore-certifiering.
  • Spårning av NPS (net-promoter score) och återkoppling av övergripande kundnöjdhet.

Fler case

Förvaltningskostnaden för 13 fastigheter sänkt med 67%

En industriportfölj med 13 fastigheter och drygt 47 000 kvm sänkte sina kostnader för teknisk förvaltning med 67% med hjälp av EstateLogs lösning.

Fokus på kundupplevelsen med Ikano Bostad

Med fokus på att erbjuda en riktigt bra kundupplevelse använder Ikano Bostad Envise produkter från tidiga visualiseringar, via interaktiva produkter som väljare, solstudie och virtuella rundvandringar till kundportal med tillval etc.