May 8, 2023

Förvaltningskostnaden för 13 fastigheter sänkt med 67%

En industriportfölj med 13 fastigheter och drygt 47 000 kvm sänkte sina kostnader för teknisk förvaltning med 67% med hjälp av EstateLogs lösning.

Fastighetstyp: Industri-portfölj
Kvadratmeter: 47 308
Fastigheter: 13
Kostnad per kvadratmeter före Estate Logs: 30 kr
Kostnad per kvadratmeter efter Estate Logs: 10 kr
Kostnadsminskning: 67%
Inkluderade tjänster:

  • Tillsyn & skötsel
  • Systematisk brandskyddsarbete (SBA)
  • Tester av brandlarm
  • Tester av sprinklersystem
  • Tillsyn & Skötsel av ventilationsaggregat
  • Tillsyn & Skötsel av kylaggregat

Fler case

Fokus på kundupplevelsen med Ikano Bostad

Med fokus på att erbjuda en riktigt bra kundupplevelse använder Ikano Bostad Envise produkter från tidiga visualiseringar, via interaktiva produkter som väljare, solstudie och virtuella rundvandringar till kundportal med tillval etc.

Kostnader för teknisk förvaltning sänkta med 78%

En bostadsfastighet med 138 lägenheter sänkte sina kostnader för teknisk förvaltning med 78% med hjälp av EstateLogs.