May 8, 2023

Förvaltningskostnaden för 13 fastigheter sänkt med 67%

En industriportfölj med 13 fastigheter och drygt 47 000 kvm sänkte sina kostnader för teknisk förvaltning med 67% med hjälp av EstateLogs lösning.

Fastighetstyp: Industri-portfölj
Kvadratmeter: 47 308
Fastigheter: 13
Kostnad per kvadratmeter före Estate Logs: 30 kr
Kostnad per kvadratmeter efter Estate Logs: 10 kr
Kostnadsminskning: 67%
Inkluderade tjänster:

  • Tillsyn & skötsel
  • Systematisk brandskyddsarbete (SBA)
  • Tester av brandlarm
  • Tester av sprinklersystem
  • Tillsyn & Skötsel av ventilationsaggregat
  • Tillsyn & Skötsel av kylaggregat

Fler case

Kostnader för teknisk förvaltning sänkta med 78%

En bostadsfastighet med 138 lägenheter sänkte sina kostnader för teknisk förvaltning med 78% med hjälp av EstateLogs.

Elbilspool exklusivt för Tollare Terrass

"Vi är mycket nöjda med Elbilios flexibla erbjudande av behovsstyrd fordonspool exklusivt för boende i Tollare Terrass som dessutom ger de boende tillgång till ett kostnadseffektivt och hållbart resande." - Andreas Törnblom, Byggprojektchef, Bonava.