October 3, 2021

Det här är Hydda

Smarta mjukvaror som ökar kundnyttan, hållbarheten och lönsamheten i fastigheter. Proptech kommer att förändra hela fastighetsbranschen i grunden – och Hydda ska vara den självklara leverantören av framtidens lösningar. För att nå dit samarbetar företaget med Sveriges ledande fastighetsaktörer.

Teknikkoncernen Hydda erbjuder framtidens digitala fastighetslösningar. Genom att förvärva, konsolidera och utveckla de bästa verktygen skapas produkter som är enkla att både köpa in och använda. Med ledande fastighetsaktörer som investerare och partners tar Hydda fram de lösningar fastighetsbranschen behöver och efterfrågar.

– Hydda fungerar som en brygga mellan fastighetsaktörerna och techbolagen. På så sätt kan vi integrera och vidareutveckla befintliga tekniklösningar till bredare, effektivare och mer lättanvända produkter, säger Philip Göransson, CIO på Hydda.

Omvälvande utveckling
Digitalisering, hållbarhet, artificiell intelligens och Internet of things är trender och fenomen som kommer att förändra fastighetssektorn i grunden. Proptech handlar om att arbeta innovationsdrivet och med hjälp av ny teknik göra förbättringar i fastigheternas hela värdekedja. Det vi ser idag är bara början av en omvälvande utveckling som kommer att påverka vår syn på fastigheter för alltid.

Egna lösningar
I Hydda-koncernen ingår idag proptech-lösningar för olika delar av värdekedjan. Produktportföljen kommer successivt att utökas och breddas så att Hydda blir den självklara leverantören av framtidens fastighetslösningar.

Bland Hyddas investerande partners finns några av Sveriges största fastighetsbolag. Tillsammans äger och förvaltar de en yta över 2 miljoner kvadratmeter till ett värde av mer än 150 mdkr. Fastigheter som de vill utrusta med den smartaste tekniken för att maximera både kundnyttan, hållbarheten och sin egen lönsamhet.

Grundare och team
Hydda grundades 2020 av företagsbyggarna BLQ Invest. Teamet är under uppbyggnad och består i dagsläget av Philip Göransson (CIO) och Peter Masironi (CTO). Philip och Peter arbetar dagligen i nära samverkan med BLQ Invest, de egna techbolagens ledningar och Hyddas fastighetspartners.

Senaste nytt

Ny på Hydda: Jesper Bruksner

Med Hyddas snabba tillväxttakt och fortsatta expansionsplaner är det av största vikt att ha en erfaren HR-chef på plats som kan säkerställa att vi bibehåller effektiviteten i organisationen samtidigt som vi skapar en härlig kultur och en rolig och utmanande arbetsmiljö och för alla anställda. Det ska Jesper Bruksner se till, vår nye Chief People & Culture Officer.

Ny på Hydda: Elisabet Hansson

Hyddafamiljen fortsätter att växa! Vår nya controller Elisabet Hansson kommer främst att jobba med redovisning och rapportering i vår snabbt växande koncern. Som omväxling till vardagens alla siffror gillar hon också att måla – även om ateljén vid Sankt Eriksplan idag är ett minne blott.

Idag är en stor dag i Hyddas historia!

Vilket år det har varit! Det är inte så lätt att sammanfatta hur man går från 2 till 120 anställda och från 0 till 60 MSEK i ARR. Men vi har gjort ett försök, och passade också på att fråga våra grundare och partners Vasakronan och Blq Invest vad de tycker om vår gemensamma resa hittills.