October 25, 2022

En av Europas största miljö- och teknikkonsulter investerar i svenskt proptechbolag

Konsultföretaget Ramboll och proptechkoncernen Hydda investerar i svenska proptechbolaget Estate Logs. Det gemensamma syftet är att accelerera utvecklingen av datadriven och klimatsmart fastighetsförvaltning.

Affären innebär att Ramboll blir delägare i Estate Logs. Samtidigt blir Hydda, som ägs av bland annat Vasakronan och blq Invest, majoritetsägare i Estate Logs.

– Kraven på fastighetsägare gällande klimatpåverkan och energiprestanda ökar snabbt. Den byggda miljön svarar för ungefär hälften av världens koldioxidutsläpp, varav fastighetsdrift står för omkring en fjärdedel. Genom att digitalisera och få överblick över fastigheternas driftdata, skapas förutsättningar för optimerad drift och tekniska förbättringsåtgärder. Vi ska vara en drivande aktör i den här utvecklingen, säger Hydda Groups vd Martina Skande.

Optimerar fastighetsdrift med AI
Med artificiell intelligens och miljontals datapunkter optimerar Estate Logs det dagliga arbetet med tillsyn, skötsel och felanmälan. Driftdata samlas in, analyseras och bearbetas i plattformen, som använder maskininlärning för att successivt förbättra sina kalkyler och rekommendationer.

– Det här är en strategisk satsning för Ramboll, där vi genom vårt samarbete med Estate Logs kan bidra ytterligare till en hållbar omställning av fastighetsbranschen. Med hjälp av datadriven rådgivning kan vi nu vara en strategisk partner till fastighetsägarna, som verkar i en alltmer teknisk komplex miljö, och göra skillnad också i den operativa fasen av fastighetens livscykel, säger Anette Seger, VD Ramboll Sverige.

Specialistkompetens stärker nordisk expansion
Uppbackade av sina nya ägare fortsätter Estate Logs sin pågående nordiska expansion, berättar bolagets grundare Björn Lindgren:

– Vi är stolta över att få in så fina bolag som Hydda och Ramboll som nya ägare i Estate Logs. Nu kan vi vidareutveckla vårt kunderbjudande och tillsammans med Ramboll erbjuda datadriven teknisk fastighetsförvaltning som tjänst. Vi har hela tiden haft som mål att kombinera vår digitala plattform med teknisk specialistkompetens för att kunna erbjuda ett helhetskoncept för drift och teknisk utveckling av fastighetsbestånd. Tillsammans med Ramboll och Hydda blir det nu verklighet.

Senaste nytt

Effektivare fastighetsförvaltning med Yieldly

Yieldy är ett helt nytt koncept för fastighetsförvaltning, som bidrar till att kraftigt minska kostnader och samtidigt öka kvaliteten i förvaltningen och öka det långsiktiga fastighetsvärdet.

Hydda investerar i Freesi och stärker sitt erbjudande inom effektivisering av energi och inomhusklimat

Den snabbväxande proptech-koncernen Hydda, tillkännager idag investeringen i Freesi, ett av Nordens ledande bolag inom energieffektivisering och inomhusklimat.

Ny på Hydda: Jesper Bruksner

Med Hyddas snabba tillväxttakt och fortsatta expansionsplaner är det av största vikt att ha en erfaren HR-chef på plats som kan säkerställa att vi bibehåller effektiviteten i organisationen samtidigt som vi skapar en härlig kultur och en rolig och utmanande arbetsmiljö och för alla anställda. Det ska Jesper Bruksner se till, vår nye Chief People & Culture Officer.