September 29, 2022

Hydda fortsätter växa och rekryterar tre nya medarbetare

Den snabbt växande proptech-koncernen Hydda utökar sitt operativa team med tre nyckelroller. Det nya teamet med fler specialistkompetenser möjliggör fortsatt tillväxt, konsolidering och utveckling av kunderbjudandet.

Hydda Group fortsätter sin snabba expansion. Förra veckan stod det klart att EstateLogs blev årets sjätte bolagsförvärv, samtidigt som Neptunia Invest och Brunswick Real Estate går in som nya delägare i koncernen.

Head of synergies, M&A Analyst och CFO
För att kunna fortsätta sin tillväxt och affärsutveckling har Hydda också rekryterat nya medarbetare till tre nyckelroller. Alla tre började på bolaget under september.

Hans Grufman, Melker Larson och Emy Haftor

Emy Haftor blir Head of Synergies. Hon ska säkerställa att de bolag som förvärvas bidrar maximalt till Hyddas kunderbjudande samt identifiera och realisera synergieffekter i koncernen. Emy har en bakgrund som managementkonsult med fokus på agila arbetssätt, tech och innovation. Hon har arbetat inom många olika sektorer, bland annat retail, telekom, tillverkning och fastighet.

Melker Larson har rekryterats som M&A Analyst. Hans uppdrag är att hitta nya proptech-bolag att förvärva, som passar in i portföljen och stärker Hyddas erbjudande gentemot fastighetsbranschen. Melker ska också arbeta med andra typer av affärsutveckling för att Hydda ska nå sina mål. Han kommer närmast från en liknande roll på BLQ Invest, som också är delägare och grundare av Hydda.

Hans Grufman tillträder som CFO för Hydda Group. Han har under de senaste åren haft CFO-rollen i flera IT-bolag och arbetade tidigt i sin karriär även som utvecklare. I takt med att Hydda växer, ökar behovet av effektiv ekonomisk styrning.

– Det känns fantastiskt att förstärka Hyddas operativa team med de här stjärnorna! Hydda har haft en otrolig tillväxt sedan bolaget bildades, trots ett väldigt litet team. Med ett något större team och fler specialistkompetenser skapar vi förutsättningar för fortsatt tillväxt, konsolidering och utveckling av kunderbjudandet – samtidigt som vi ska fortsätta ha kul och trivas tillsammans, säger Hyddas vd Martina Skande.

Martina Skande

Mål att bli ledande i Europa
Hydda Group grundades i slutet av 2021 av Vasakronan och BLQ Invest, med målet att bli Europas ledande powerhouse för proptech. Det ska uppnås genom förvärv, utveckling och integration av de bästa digitala lösningarna, så att Hydda blir den självklara leverantören av proptech för hela fastighetsbranschen.


För mer information, kontakta:

Martina Skande
VD Hydda
martina@hyddagroup.com
070-317 90 83

Amelie Molin
Head of People
amelie@hyddagroup.com
073-324 56 24

Senaste nytt

Effektivare fastighetsförvaltning med Yieldly

Yieldy är ett helt nytt koncept för fastighetsförvaltning, som bidrar till att kraftigt minska kostnader och samtidigt öka kvaliteten i förvaltningen och öka det långsiktiga fastighetsvärdet.

Hydda investerar i Freesi och stärker sitt erbjudande inom effektivisering av energi och inomhusklimat

Den snabbväxande proptech-koncernen Hydda, tillkännager idag investeringen i Freesi, ett av Nordens ledande bolag inom energieffektivisering och inomhusklimat.

Ny på Hydda: Jesper Bruksner

Med Hyddas snabba tillväxttakt och fortsatta expansionsplaner är det av största vikt att ha en erfaren HR-chef på plats som kan säkerställa att vi bibehåller effektiviteten i organisationen samtidigt som vi skapar en härlig kultur och en rolig och utmanande arbetsmiljö och för alla anställda. Det ska Jesper Bruksner se till, vår nye Chief People & Culture Officer.